प्रदेश २ को आईसोलेशन केन्द्रमा डाक्टर को सट्टा स्वीपरले गर्छ ज्वरो जाँच

६ भाद्र २०७७, शनिबार

प्रदेश २ का सरकारले धनुषाको गंगुलीमा कोरोना संक्रमितका लागि स्थापना गरेको आईसोलेशनमा कोरोना सँक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षणमा  लापरवाही, डाक्टर को सट्टा स्वीपरले ज्वरो जाँच गर्ने ।