बिराटनगर: बैंकको ट्रान्स्फ्र्मर फुटपाथमा, नागरिक रोडमा

३० आश्विन २०७७, शुक्रबार

असोज ३०, बिराट्नगर

जिल्ला मोरङ, विराटनगर स्थीत एन आइ सि बैंक का आगाडी रहेको फुटपाथमा,बिजुली को ट्रान्स्फ्र्मर गाडिएको छ भने सोले फुटपाथ बाट आवत - जावत गर्दै आएको सर्वसाधारण लाई जोखिममा  पारेको  देखिन्छ ।

प्रदेश को राजधानी भन्ने बिराटनागरमा जहाँ बिगत ३-४ वर्ष देखी रोड मर्मत तथा निर्माण गर्न् जस्तो कार्य गर्दा विभिन्न नगरिक को घरहरुका आगाडीका भाग,  नाला निर्माणको लागी भात्काउनु परेका थियो भने हाल एन आइ सि बैंक का निजी ट्रान्स्फ्र्मर त्यस्तै नाला उपर, रखिएको देइखिन्छ ।

सो कुरा को समबन्धित निकायमा ध्यान पुगन अव्श्यक देखिएको छ ।