बिराटनगर महानगरपालिकाको पि.सि.आर रिपोर्ट सम्बन्धी सूचना

३ कार्तिक २०७७, सोमबार

बिराटनगर कार्तिक ३

बिराटनगर महानगरपालिकाले पि.सि.आर रिपोर्ट को जान्कारी अब वेब्साइट बाट समेत पाउने भने सुचना प्रकाशन गरेका छ साथै वेब्साइट बाट चेक गर्न को लागी https://biratnagarmun.gov.np/ne/content/pcr-test-results क्लिक गरी चेक गर्न सक्ने छ ।