Hamro Biratnagar Media Network
05 Aug 2021२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज

2021-06-14 04-06 | Hamro Biratnagar                  

- kf6L{sf] lgb]{zgljkl/t gof“ ;/sf/ u7gsf] u7aGwgdf x:tfIf/ gu/]sf /fli6«o hgdf]rf{sf ;f+;b s[i0f yfkf . tl:a/ nfnk|;fb zdf{÷sflGtk'/ -
A+ A A-

राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज भएको छ । उनलाई सांसद पदमा थमौती गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

यसअघि जेठ २२ गतेको कामकाजमा रोक नलगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोमवार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको हो।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले छुट्टा छुट्टै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश खारेज गर्दै अन्तिम आदेश जारी गरेको हो।


सम्बन्धित खबर


ताजा समाचार
लोकप्रिय